فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 6

شمارهعنوانتاریخ صدور
راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) بهداشت دستگاه های تهویه در وسایل حمل و نقل عمومی 1399/5/4
تازه ترین دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی درمورد انتقال کرونا 1399/4/28
مدیریت تغذیه ای تظاهرات گوارشی در بیماری کووید- 19 1399/4/6
پاکسازی و ضد عفونی سطوح محیطی در زمینه کنترل COVID-19 راهنمای موقت سازمان جهانی بهداشت 1399/3/30
نقش سیستم تهویه در انتشار ویروس مولد بیماری کووید 19 1399/3/30
برگزاری سی و پنجمین همایش انجمن بین المللی تحقیقات فلوراید 1399/3/24
 
< >