دانشجویان دکتری پژوهشی (PhD by research)

1402/2/30 0:0
دانشجویان دکتری پژوهشی (PhD by research) در مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی

دانشجویان مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی

این مرکز در راستای اهداف آموزشی خود اقدام به پذیرش و تربیت دانشجویان دکترای پژوهشی در زمینه مهندسی بهداشت محیط می نماید.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

وضعیت

1

فرشید سلیمانی

دکتری

دکتر سینا دوبرداران

بررسی سمیت ترکیبات شیمیایی شیرابه ته سیگارها بر ماهی گل خورک والتونی (Periophthalmus waltoni)

فارغ التحصیل


تاریخ بروز رسانی:   30 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >