اعضای هیئت علمی مرکز

1399/3/2 0:0

 

دکتر بهمن رماوندی
دانشیار

www.scopus.com/authid/detail.uri     

 

 

دکتر سید عنایت هاشمی

       دانشیار

 www.scopus.com/authid/detail.uri

 

 

 

دکتر حسین ارفعی نیا
استادیار

www.scopus.com/authid/detail.uri

 

 

دکتر رازقه اخباری زاده

 www.scopus.com/authid/detail.uri

 

دکتر سودابه پورفداکاری

استادیار

 www.scopus.com/authid/detail.uri

کلمات کلیدی:
اعضا     هیئت.علمی    

تاریخ بروز رسانی:   26 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >