معرفی مرکز

1399/8/25 0:0

تاریخچه

مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی در تاریخ 1397/5/28 در راستای پایش آلاینده های زیست محیطی نوظهور و همچنین گردآوری وضعیت صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و غیره از نظر آلاینده های زیست محیطی، انجام تحقیقات هدفمند در زمینه مسایل بهداشتی و زیست محیطی و بکارگیری روش های پیشگیری، حذف یا کاهش این آلاینده ها و کنترل و مدیریت آلاینده های موجود در محیط زیست ایجاد گردیده است.

کلمات کلیدی:
تاریخچه    

تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >