اهداف، رسالت و چشم انداز مرکز

1399/8/25 0:0

اهداف مرکز به تفکیک محورها

محور1: سیاست گذاری و تصمیم گیری
-    مطالعه چگونگی ارتباط بهتر مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی با سازمان ها و صنایع ذیربط استانی، ملی و بین المللی جهت بهبود ارتباط با صنعت و ارتباط عمومی
-    بررسی فعالیت های مراکز  تحقیقاتی مشابه با این مرکز و شناسایی تجارب موفق و بکارگیری آنها
-    تعیین الویت های پژوهشی استان در حوزه آلاینده های زیست محیطی
-    تعیین گزارش وضعیت آلودگی های محیط زیست استان بوشهر
محور2: محور آب
-    مطالعات محيطي سرنوشت آلاینده ها و تهيه نقشه آلودگي منابع آب استان با تاكيد بر آلاینده هاي نوپدید و پایدار
-    تهيه اطلس آلاینده ها و سميت نوار مرزي و نوار آبي استان
-    توسعه روش هاي نوین سنجش آلاینده هاي محيطي در آب و محیط های آبی (بيوسنسورها، بيوماركرها و بيواندیکاتورها)
-    بررسی کیفیت آب مصارف شرب و بهداشتی در مناطق شهری و روستایی استان
-    بررسی کیفیت آب در منابع آب (رودخانه ها، چاهها، چشمه ها، سدها و آب های سواحل) در استان
-    بررسی فناوری نوین در تصفیه آب
-    بررسی و حذف آلاینده های آلی و معدنی از آب
محور3: محور خاک، پسماند و رسوبات
-بررسی آلودگی خاک و رسوبات به فلزات سنگین ، آفت کش های کشاورزی، هورمونها، آنتی بیوتیک ها، توکسین ها، قارچ ها ....
- طراحی مطالعات برای مدیریت پسماندهای صنعتی
- تصفيه بيولوژیکي پسماندهاي خطرناك
-زیست پالایي خاك ها و لجن هاي آلوده
- بکارگیری نانوساختارها در حذف آلاینده هاي متقدم ( اولویت دار) محيطي
- مطالعات ساخت، اصلاح و كاربرد جاذب ها در تصفيه خاك، رسوبات و لجن های آلوده
- مطالعه فرآیندهاي نوین استخراج و پاك سازي خاك و لجن هاي دور ریز
محور4: محور هوا، صوت و پرتوها
-پایش هاي محيطي و مواجهه پدیده ریزگردها
- بررسی کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هوای  بوشهر
- بررسی اثرات آلودگی هوا بر سلامت و محیط زیست
- بررسی منایع تولید آلاینده های هوا در استان
- بررسی آلودگی های صوتی در شهرها و صنایع استان
- پایش پرتوها با تاکید بر رادون و ماورابنفش در استان و تعیین مناطق پرخطر از دیدگاه بهداشتی
- ارزیابی وضعیت حفاظتی- بهداشتی مراکز پرتو تشخیصی و درمانی در استان
- بررسی روش هاي نوین سنجش آلاینده هاي هوا(بيوسنسورها، بيوماركرها و بيواندیکاتورها)
محور5: محور اپیدمیولوژی
-    بررسی عوامل محیطی و فاکتور های موثر در ایجاد بیماری های مختلف
-    ارزیابی ریسک مواجهه با عوامل آلاینده محیطی
-    بکارگیری نرم افزار ها و مدلهای مختلف جهت تحلیل مکانی، زمانی و علل بیماری های مختلف مرتبط با آلاینده های محیطی

چشم انداز
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی بنا دارد با کمک اعضای مرکز و با بکارگيري تمامي امکانات و توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه پایش آلاینده هاي زیست محيطي و فن آوري هاي كنترل و كاهش آنها دانشجویان و علاقه مندان به پژوهش را به سمت انجام مطالعات بنيادي و كاربردي تشویق نماید. بعلاوه، همکاري موثر با سایر مراكز علمي-تحقيقاتي داخلي و بين المللي مرتبط، همکاري با صنایع و سازمان هاي مرتبط (نفت، پتروشيمي، آب و فاضلاب و ...)، دارا بودن توان رقابت در سطح ملي و منطقه اي، توليد و ثبت مقالات علمي پژوهشي (مبتنی بر طراحی پژوهش های هدفمند) در پایگاه هاي معتبر دنيا و مرجعيت در ارائه تحقيقات در زمينه هاي اولویت دار زیست محيطي سر لوحه كاري كليه اعضاي مركز خواهد بود.


رسالت
مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی به منظور حفظ محيط زیست و ارتقاء سلامت افراد جامعه مأموریت هاي ذیل را به عهده دارد:
-    اولویت بندی و جهت دادن به مطالعات در زمینه آلاینده های زیست محیطی در استان
-    ایجاد فضایی برای هماهنگی بین مراکز دانشگاهی و پژوهشی و اجرایی برای انجام تحقیقات، آموزش، مطالعات، مشاورت و اجرای پروژه های زیست محیطی و ارزیابی زیست محیطی پروژه ها در راستای توسعه پایدار
-    ارتقاء فرهنگ پژوهش در زمينه مانیتورینگ آلاینده هاي زیست محيطي، فن اوري هاي كاهش و كنترل آلاینده ها
-    فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارتقاء ظرفيت هاي پژوهشي دانشگاه در زمينه فن آوري هاي زیست محيطي
-    فراهم آوردن بستری مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيتها و نوآوریها در زمينه فن آوري هاي زیست محيطي در استان
-    توسعه منابع انسانی محقق در زمینه آلاینده های زیست محیطی
-    كمک به اجرای تحقيقات كاربردي و بنيادي و توليدي در زمينه پایش آلاینده هاي زیست محيطي، فناوري هاي كاهش و كنترل آلاینده ها در استان
-    انجام پژوهش و انتشار نتایج آنها جهت بهره برداری سیاست گزاران، دانشمندان، صنعت و جامعه در جهت رفع مشکلات زیست محیطی استانی و کشوری
-    ارایه راه حل های مبتنی بر شواهد علمی برای مسایل مرتبط با آلاینده های زیست محیطی (آب و فاضلاب، هوا، خاک، رسوبات، سواحل و دریا)
-    گسترش همکاری های بین بخشی با نهادها و سازمانهای ذینفع در راستای نیل به اهداف مشترک
-    تدوین راهکارهاي رفع مشکلات محيط زیست با استفاده از نتایج تحقيقات
-    برگزاری سمینارهای علمی و پژوهشی در زمینه های زیست محیطی
-    برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در مورد مسائل مختلف HSE برای مراکز اجرایی و صنعتی

کلمات کلیدی:
اهداف     چشم.انداز     رسالت    

تاریخ بروز رسانی:   25 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >